Menu

Een kunstabonnement

Kunst is vaak sluitpost op de begroting, terwijl het juist een belangrijke functie vervult in de communicatie en uitstraling in huis, tuin en bedrijf. Het geeft nieuw ingerichte ruimtes de huiselijkheid en persoonlijkheid. Zo kan een bedrijf zijn visie uitdrukken door de kunst. Annette Wessels richt zich met name op gezondheid- en uitvaartcentra. Haar beeldend werk gaat over vergankelijkheid, relaties en verlies , het zijn beeldende gedichten, waarin een ieder zijn eigen emoties en verhalen kan herkennen en interpreteren. De kunst van Annette geeft betekenis en zin aan een gebeurtenis en kan helpen bij verwerking en het geven van rust en kracht. Er kan uit de voorraad iets worden uitgezocht en in bruikleen gegeven. Voor €10 kun je er deze maand al van genieten en spaar je ongemerkt een kunstwerk bij elkaar.

Word jij ambassadeur van kunst-abonnement dan kun je gemakkelijk een kunstwerk bij elkaar verdienen.
Voor iedere klant die jij enthousiast maakt omdat het bij jou hangt of staat, krijg  jij maar liefst €100 euro spaartegoed. Dat is gemakkelijk verdiend.

Waarden

 • Goedkoop en eenvoudig kennismaken/genieten van kunst
 • Voor particulieren is het leenbedrag volledig spaarbedrag voor aankoop
 • Voor bedrijven is een deel leenbedrag cq € 10 of € 15 per kunstwerk spaarbedrag voor aankoop
 • Alle tijd en ruimte krijgen om in eigen omgeving een goede keuze te kunnen maken voor aankoop
 • De leentermijn is onbeperkt, tenzij eigenaar het kunstwerk opvraagt
 • Te allen tijde opzeggen van de bruikleen
 • Sponsoring van de kunstenaar
 • Vrijheid meer te betalen om kunstwerk sneller in eigendom te hebben

Voorwaarden

 • Particulieren huur: € 10 per schilderij of ets € 15 per beeld via automatische incasso. Particulieren dragen zelf zorg voor halen en brengen
 • Bedrijven huur: € 15 per ets en € 20 per schilderij of beeld (waarvan €10 en €15 euro spaarbedrag) via automatische incasso.
 • Bedrijven worden op verzoek voorzien van nieuwe kunstwerken
 • Kunstwerken dienen weer heel teruggebracht te worden (melden bij verzekeraar)
 • Kunstwerk kan ten allen tijde opgevraagd worden door eigenaar

Wat te doen?

Wanneer je belangstelling hebt voor deze aantrekkelijke regeling maak dan een afspraak met Annette Wessels, bel: 0529-481292 of mail annettewessels@deklinker.nl
Je zoekt één of meerdere kunstwerken uit en de kunst krijg je mee naar huis en dan rest nog veel kijkplezier!

 

ps:Hieronder zie je het eenvoudige contract

 

Aanmelding voor het lenen van kunst van

Annette Wessels

 

Naam en voorletters:…………………………………………………

Postcode-Adres:……………………………………………

Woonplaats:……………………………………………….

Telefoon:………………………………………………….

Emailadres:……………………………………………….

Aantal kunstwerken:……………………………………..

Titel(s) kunstwerk(en)……………………………………

 

 

 

Bruikleenbedrag per maand:………………….

Ingaande:…………………………………………….

Spaarbedrag per maand:……………………….

Verleent hierbij machtiging aan Annette Wessels, Westeinde 186, 7711 cs Nieuwleusen om van zijn/haar ondergenoemde (post)bankrekening maandelijks bedragen af te schrijven wegens verschuldigde bruikleen/sponsering van kunst.

 

Bankrekeningnummer:…………………………………….

 

Maakt melding bij verzekeraar van het lenen van kunst twv:……

 

De werken kunnen ten allen tijde opgehaald worden door de kunstenaar en teruggebracht door degene die het in bruikleen heeft.

 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld.

 

Datum:                                                Handtekening: