Menu

De Klinker speelplaats voor creativiteit

De Klinker is een inspirerende plek op het platteland, omgeven door hagen en akkers net buiten Zwolle. Het hele erf ademt authenticiteit en nodigt uit om tot rust te komen en creatief opgeladen te worden. Er is een goed geoutilleerde  speelplaats in de ouwe stal en buiten staan tafels, er is een beeldhouwberg. In de loods ligt zo voor het grijpen allerhande speelgoed en in de schaftkeet wordt ook echt de biologische lunch genuttigd.

Een klinker is:

Een dubbelgebakken steen, de naam duidt op de heldere klank die je hoort als je ze tegen elkaar aan tikt. Hoe harder een steen gebakken is hoe beter de kwaliteit, hoe helderder de klank. De grondstof voor een gebakken klinker is klei, zachte klei die er miljoenen jaren over gedaan heeft om klei te worden en door mensenhanden is gevormd tot een baksteen. De baksteen wordt twee keer gebakken op hoge temperatuur, het vuur maakt de steen in de oven oranje, zuiver en doorzichtig als glas, de afkoeling loutert de steen tot een keiharde klinker waarmee het pad belegd kan worden, maar ook als fundering werd de klinker vroeger graag gebruikt. Elke klinker is weer anders van vorm en kleur en klank en vormt als pad een prachtige verscheidenheid.

Klinkers

Klinkers zijn klanken waarbij de lucht ongehinderd door de mond naar buiten komt, dus zonder op de voorgrond tredende ruis-, knal- of plopgeluiden. De letters a, e, i, o, u en ij worden eveneens klinkers genoemd, maar de klank van die letters hangt af van de letters die eromheen staan. Klinkers vormen in de meeste talen (inclusief het Nederlands) het hart van elke lettergreep meestal omgeven door één of meer medeklinkers.

De Klinker, creatieve ruimte

Klinker als metafoor

De Klinker als metafoor voor het creatieve proces van klei tot baksteen, van baksteen, gelouterd tot klinker en van klinker tot pad. Het is iedereen gegund een Klinker te zijn, het hart van de letters die betekenis krijgen. Klinkers die na alle bewerkingen en het vuur samen een pad vormen voor je levensweg.

In de Klinker komt de onderste steen boven in een creatief proces wat zijn weerga niet kent…

Wil je ontdekken hoe het is om te spelen in de Klinker?
Kom dan op de creatieve ontdekkingsdag en je weet het.