Menu

Systeemcrisis? kreativi . .tijd

 

Systeemcrisis? kreativi…tijd

Hoe genereer je geluk, voorspoed en liefde in je leven? Kreativi…tijd!Heb jij ook zo’n moeite met alle veranderingen? Logisch, op dit moment verandert alles exponentieel snel. Dat is onnatuurlijk en een teken van ziekte. Alles in de natuur stopt met groeien als het eenmaal een optimaal niveau heeft bereikt. Maar in onze economie  houden we ons krampachtig vast aan groeien en dat heeft consequenties. Ondertussen voel je de onrust in jezelf en de samenleving. Wat als het systeem op de kop gaat? Hoe kan ik overleven of kan ik dan kiezen voor leven?

 

We hebben heel veel vragen en we vertrouwen de antwoorden niet.

We worden bang omdat we nog niet weten hoe we met de veranderingen moeten omgaan of nog niet weten hoe we  kunnen vernieuwen. We hebben geleerd ons aan het systeem aan te passen want wie zich aanpast overleeft. Maar Einstein zei het al:”Je kunt niet met hetzelfde denken van waaruit de problemen zijn ontstaan ze ook oplossen’.

 

Linker versus rechterhersenhelft

Onze linkerhersenhelft, het logische denken, werkt met hooguit 60 bits per seconde, dat is zeer beperkt tegenover de rechterhersenhelft waarin intuïtie, gevoel en kreativiteit gezeteld zijn, die met miljoenen bits per seconde werkt. Waarom gebruiken we dan niet onze rechterhersenhelft? De linkerhersenhelft is niet overbodig maar niet langer voldoende, dit tijdperk vraagt om de integratie van de rechterhersenhelft. We hebben aan het denken en het systeem van bureaucratie zogenaamde zekerheden ontleend, we hadden het gevoel controle te hebben. Nu blijkt dat dit systeem een illusie is en we voelen dat waar we bang voor zijn te verliezen nooit zekerheden waren.

 

We verlangen naar een tijd waarin levenskwaliteit belangrijk is.

Waarin we onze levensstroom kunnen volgen en van betekenis zijn. Waar we erkent en gevoed worden door het systeem en de macht weer bij onszelf ligt, in de gezondheidszorg, het onderwijs en de bedrijven.

 

Gefeliciteerd, het is zover,

Nadat we de verantwoordelijkheid gemakkelijk buiten onszelf neer konden leggen, evolueren we nu naar een samenleving waar we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid voor het grote geheel zullen nemen. Omdat we er allemaal deel van zijn en ons aandeel niet langer kunnen ontlopen.Geen maatschappij van slachtoffers meer maar van scheppers, nieuwe patroonontdekkers en betekenisgevers. We zitten allemaal in dit proces, maar niet iedereen heeft het gevoel een keuze te kunnen maken om mee te gaan in de veranderingen. Daarom zijn er veel trainers en coaches nodig in kreativiteit om mensen bij hun kreatieve kracht te brengen en de macht weer in eigen handen te geven.

 

 

We creëren nu vanuit de veilige haven van het verleden en vertrouwen onze dromen niet.

Willen we bereiken wat we verlangen, dan moeten we onze geschiedenis in de toekomst schrijven, visualiseren en verbeelden dwz creeren.  Als je het gebeuren waarneemt kun je de achterliggende gedachten veranderen waardoor het gevoel verandert en vervolgens het gedrag. We gaan ons anders voelen en gedragen en creëren dus een nieuwe werkelijkheid. Het lijkt heel gemakkelijk maar onze overtuigingen zitten vaak zo vastgeroest dat er nood, tijd en oefening voor nodig is om ze los te kunnen laten.

 

We hebben alles wat we nodig hebben om een rijk leven te leiden.

We zien het alleen niet, we zien het vanuit de perceptie van ons verleden en onze conditioneringen. Als we elke situatie in ons leven zien als de perfecte situatie dan staan we open om te veranderen. Het loslaten van onze oude perceptie en het creëren van een aan verandering onderhevige nieuwe levert ons de ruimte op een gelukkig en tevreden leven.

 

Waar je hartstocht en interesse naar uit gaat kun je het beste creëren.

Hoe groter je passie en liefde zijn, hoe sterker je creatieve kracht wordt. Het creëren vanuit passie als enige bron van geluk staat in relatie met synchroniciteit van de ziel. Met synchroniciteit stap je in de 21e eeuw.

 

Annette Wessels ©

 

Deel, Mail of Print dit artikel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.